انـــتــــظـــار

اشتباهم این بود : که با دیدن اولــیــن ” دل ” حکم کردم

شب یلدا....

یلدا، تو را دوست دارم، به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند
اى خواستنى ترینِ شب ها!

طعم تو، به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، شیرین است . . .

یلدا بر همه شما مبارک

[ شنبه سی ام آذر 1392 ] [ 9:14 ] [ فـریـده ] [ ]


زندگی . . .

بر آنچه گذشت


و آنچه شکست


و آنچه نشد و ...


حسرت نخور،


زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی شد


[ یکشنبه بیستم اسفند 1391 ] [ 9:2 ] [ فـریـده ] [ ]


دیـــدار

بشوق دیدارت 


چه آب و جارویی


راه انداخته اند


چشمها ومژه هایم ....


[ یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 ] [ 14:24 ] [ فـریـده ] [ ]


بالش خودم . . .

بالش خودم را ترجیح میدهم ..


شانه هایت مانند بالشت مسافر خانه است ..


خوب میدانم ..


سر های زیادی را تکیه گاه است ...


[ چهارشنبه هفدهم آبان 1391 ] [ 9:13 ] [ فـریـده ] [ ]


گاهی تـــــــــو

گاهی تـــو ....گاهی یـــاد تــــو ....گاهی هم غـــم تــــو ....آخر این " تــــو " کار مرا تمام میکند!

[ چهارشنبه هشتم شهریور 1391 ] [ 11:35 ] [ فـریـده ] [ ]


دلگیر مباش . . .

دلگیر مباش.دلت که گیر باشد،رهــــا نمیشوی !خداونـــد بندگان خود را با آنچـــه به آن دل بسته اند ، می آزماید...[ چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 ] [ 10:35 ] [ فـریـده ] [ ]


معادله . . .

شده ام معادله چند مجهولی:
این روزها...........
هیچکسی............
از هیچ راهی مرا نمیفهمد.
[ سه شنبه سیزدهم تیر 1391 ] [ 10:0 ] [ فـریـده ] [ ]


دلم آغوشی میخواهد . . .

دلـــم آغـــوشــی مـیـخـواهـدکـه نــه زن بـاشـدو نــه مرد !خــدایــا زمــیـــن نــمـــی آیـــی؟
[ چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 ] [ 12:36 ] [ فـریـده ] [ ]


تو را حس میکنم هر دم . . .

توراحس میکنم هردم...

که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام کردی...

من از شوق تماشایت...

نگاه از تو نمیگیرم....

تو زیباتر نگاهم میکنی اینبار....

ولی...افسوس...این رویاست.... توراحس میکنم هردم...

که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام کردی...

من از شوق تماشایت...

نگاه از تو نمیگیرم....

تو زیباتر نگاهم میکنی اینبار....

ولی...افسوس...این رویاست....

تمام آنچه حس کردم،تمام آنچه میدیدم....

تو با من مهربان بودی...

واین رویا چه زیبا بود....

ولی.... افسوس.... که رویا بود.....
[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ 12:2 ] [ فـریـده ] [ ]


گفته بودم که اگر . . . .

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم   که دگر بار از این گونه خطا ها نکنمبوسه را داد و چو برداشت لبش از لب من      توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم[ پنجشنبه هجدهم خرداد 1391 ] [ 12:24 ] [ فـریـده ] [ ]